Polub www.jarocin.net na


Wybory Samorządowe 2010 - poznaj Kandydatów na Radnych, daj się poznać Wyborcom

Wybory Samorządowe 2010 swój finał znajdą 21 listopada 2010 , a w przypadku wójtów, prezydentów i burmistrzów 5 grudnia 2010 roku. Kandydaci w związku z tym mają co raz mniej czasu na zaprezentowanie się Wyborcom. 

Dlaczego jednak nie wykorzystać Internetu? W dobie ogólnej dbałości o środowisko to najlepsze rozwiązanie. Zero papieru, zero farb drukarskich, zero sprzątania po wyborach (sami Wszyscy wiemy jak to sprzątanie później wygląda - Pewna Pani Kandydat już od 4 lat uśmiecha się do mnie kiedy przechodzę obok jej starego plakatu w drodze do pracy).
Specjalnie w tym celu powstał serwis WyborySamorzadowe.eu . Serwis, który tworzą Kandydaci promując swoje osoby w sposób łatwy dla siebie, a czytelny w odbiorze dla Wyborcy. WyborySamorzadowe.eu to niezależny i wolny od wpływów politycznych zbiór wizytówek Kandydatów oraz Komitetów Wyborczych, bez faworyzowania daje wszystkim równe szanse na promocję.
Aby skorzystać z serwisu wystarczy się zarejestrować. Krótki formularz i już Kandydat oraz Komitety Wyborczy otrzymuje doskonałe narzędzie do komunikacji z mieszkańcami okręgów wyborczych. 
Kto może kandydować?
Konstytucja RP nie rozstrzyga w sposób pełny i jednoznaczny, komu przysługuje bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych. Kwestię tę regulują samorządowe ustawy wyborcze, tj. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 
ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW
USATWA O BEZPOŚREDNIM WYBORZE WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA
 
Samorządowe ustawy wyborcze przyjmują jako podstawową zasadę, że kandydować do rady (bierne prawo wyborcze) może każda osoba uprawniona do głosowania (czyli mająca czynne prawo wyborcze). A taką jest każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady.
Prawa do głosowania nie mają osoby:
   - pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
   - pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
   - ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Analogiczne zasady obowiązują w bezpośrednich wyborach na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  
Samorządowe ustawy wyborcze przewidują też, że w szczególnych przypadkach niektóre osoby - choć mają prawo do głosowania - nie mają prawa kandydować.
Kandydować nie mogą osoby:
   - karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
   - wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego
   - wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, na podstawie przepisów tzw. ustawy lustracyjnej.
 
Nie można jednocześnie kandydować do organów stanowiących różnych jednostek samorządu terytorialnego, np. rady gminy i powiatu czy sejmiku województwa, bądź wszystkich tych organów razem.
W wyborach bezpośrednich na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta występuje podwyższony cenzus wieku - bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat.
 
W wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw obowiązuje granica 18. roku życia. Nie wolno jednocześnie kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w więcej niż jednej gminie.
Kandydat może jednak startować w każdej gminie, a nie tylko tej, w której mieszka na stałe. Poza tym przepisy prawa wyborczego nie zakazują jednoczesnego kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
Ta sama osoba może kandydować więc na wójta (albo burmistrza czy prezydenta miasta) oraz do jednej z rad: gminy, powiatu, sejmiku województwa.
 
Kto może głosować ?
Zgodnie z art. 62 ust.1 Konstytucji RP prawo głosu w wyborach samorządowych ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w ich dniu ukończył 18 lat. Prawa głosu nie mają osoby: 1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym – są to osoby skazane na najcięższe przestępstwa wobec których sądy stosują jako dodatkowy środek karny pozbawienie praw publicznych, w tym pozbawienie biernego i czynnego prawa wyborczego; 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu – Trybunał Stanu jest szczególnego rodzaju sądem, przed którym mogą być postawione osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie (Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, posłowie i senatorowie) w związku z naruszeniem przez nie Konstytucji lub ustaw; 3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym. W wyborach samorządowych co do zasady mogą uczestniczyć obywatele polscy. ALE: w związku z instytucją tzw. obywatelstwa UE do ordynacji wprowadzono ograniczoną możliwość głosowania dla tych obywateli Unii, którzy nie mają obywatelstwa polskiego, ale na stałe mieszkają w Polsce. Mogą oni wybierać, ale wyłącznie radnych gmin i wójtów (albo burmistrzów, prezydentów miast). Nie mogą za to głosować w wyborach do rad powiatów i sejmików wojewódzkich (w lokalach nie dostaną potrzebnych do tego kart).
 
W jaki sposób głosować ?
Głosowanie w wyborach samorządowych to - z punktu widzenia wyborcy - najbardziej skomplikowana procedura spośród wszystkich wyborów. Na kartach trzeba postawić sporo krzyżyków. Pamiętaj! Żeby twój głos był ważny, w kratce na karcie do głosowania musisz postawić znak „x”, a nie jakikolwiek inny – np. „v” czy „-„. Punkt przecięcia kresek tworzących znak „x” musi się znaleźć w obrębie kratki. Dopiski poza kratkami nie mają żadnego znaczenia. Jeśli więc przy nazwisku wybranego kandydata (lub kandydatów) postawiłeś właściwie „x”, pozostałe kratki są czyste i masz taką potrzebę – możesz pisać na karcie co chcesz. Jeśli zdarzy ci się pomylić i postawić znak „x” nie tam, gdzie chciałeś, lub w sposób niewłaściwy – nie dostaniesz nowej karty do głosowania. Informacja o tym, jak oddać głos żeby był ważny, jest umieszczona na każdej karcie i na plakatach w lokalach wyborczych. Powinni nią służyć też członkowie komisji, oczywiście nie sugerując na kogo należy zagłosować.
 
Czy tradycyjna forma promocji się sprawdza?
W chwili obecnej spory odsetek Polaków posiada dostęp do Internetu. Wykorzystajmy go, nie zaśmiecajmy naszych Miast. Wykorzystajmy do promocji serwisy oblegany przez Wyborców, takie jak Facebook, Nasza-Klasza czy już wspomniany wyżej serwis Wybory-Samorzadowe.eu

źródło: Wybory-Samorzadowe.eu

Dodaj komentarz

Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
Portal Jaocin.Net nie odpowiada za treść wpisanych komentarzy.


Kod antyspamowy
Odśwież

Nasi Partnerzy

Szybki kontakt

r e k l a m a

NewsLetter

Bądź na bieżąco z informacjami.